_
Climate Heroes

Klimatkalkylator

av ClimateHero

Testet tar ungefär 5 minuter

Frågorna är indelade i tre kategorier:
boende, resande och shopping

Klimatförändringar - Vad är en klimatsmart livsstil för att kunna minska din klimatpåverkan?

Att leva klimatsmart innebär att man har en livsstil som inte har långsiktigt negativ påverkan på klimatet. Med det menas ett personligt klimatavtryck om maximalt 2 ton CO2e per person och år. Världssnittet ligger idag på 5 ton CO2e per år och snittsvensken har ett klimatavtryck på 10 ton.

ClimateHero är en klimatkalkylator som beräknar din personliga klimatpåverkan och ger dig tips på hur du kan klimatbanta.

Klimathot - Kan vi avvärja klimathotet genom en klimatneutral livsstil?

Med ClimateHero's klimatkalkylator kan du få insikt i din klimatpåverkan. Testet består av ett antal frågor i tre kategorier. Den första kategorin är Bostad, som beräknar klimateffekten av uppvärmning och elkonsumtion. Den andra kategorin är resor, som beräknar klimatpåverkan från flyg och bilresor, motorcykel, motorbåt, moped, scooter mm. Den tredje kategorin är konsumtion som beräknar klimatpåverkan från köttkonsumtion, matsvinn, shopping, återvinning etc. Att beräkna sitt klimatavtryck är en bra start för att förstå ditt klimatavtryck och sedan välja ut åtgärder för att reducera din klimatpåverkan.